nordfolk.dk

Fedt-forbrænding

PRESSEMEDDELELSE: Nyt klinisk forsøg viser, at daglig indtagelse af Calanus® Oil (Nordfolk OMEGA 3) forbedrer fedtforbrænding og muskelmasse.

Et nyt studie foretaget af en forskergruppe fra Leibniz Universität i Hannover, Tyskland, viser spændende synergistiske virkninger på fedtforbrænding og muskelmasse, når man kombinerer moderat fysisk aktivitet med Calanus® Olie tilskud.

134 raske, utrænede deltagere (96 kvinder og 38 mænd, gennemsnitsalder 59 år, gennemsnitlig BMI 28) deltog i det 12-ugers interventionsstudie. Deltagerne blev opdelt i fire grupper. 

  • Gr. 1. Kontrol gruppe
  • Gr. 2. 2 timers træning/uge
  • Gr. 3. 2 timers træning/uge + Calanus® Oil
  • Gr. 4. 2 timers træning/uge + kost omlægning af diætist

”Vi ser, at indtagelse af Calanus® Oil har en stærkere effekt på fedt reduktion og øget muskelmassen i forhold til de andre behandlingsgrupper, herunder gruppen, der modtog kostvejledning. Disse resultater er meget opmuntrende og viser, at Calanus® Oil påvirker kroppens energimetabolisme i en gunstig retning ud over hvad der kan forklares ved traditionel omega-3-viden. Dette er det første kliniske forsøg med mennesker, der dokumenterer forbedring af kropssammensætningen, men vi har allerede set dette i flere prækliniske undersøgelser ”, siger Head of Science i Calanus, Alice Marie Pedersen, PhD.

Deltagerne der fik Calanus® Oil, ud over træningsprogram, viste en reduktion på 1,7 kg i fedtmasse og 0,8 kg stigning i muskelmassen, både betydeligt bedre end de andre tre studiegrupper.

Pedersen forklarer, at den markante forbedring i kropssammensætningen sandsynligvis er mangesidig og kan relateres til anabolsk signalering i muskelvævet og aktivering af specialiserede receptorer i den distale tarm. Disse mekanismer er forbundet med forbedret insulinfølsomhed.

”De samlede kliniske fund viser, at Calanus® Oil hjælper den metaboliske tuning af kroppen ved at forbedre kropssammensætning, muskelfunktion og insulinfølsomhed. Disse fordele er meget velkomne i en tid, hvor fedmeinducerede lidelser er en stor trussel mod folkesundheden ”, konkluderer direktør for salg og markedsføring, Jan Erik Olsen, M.Sc.Pharmacy.

Nordfolk OMEGA 3 er 100% baseret på Calanus® Oil.