nordfolk.dk

Fedt-forbrænding

PRESSEMEDDELELSE: Nyt klinisk forsøg viser forbedret fedtforbrænding og muskelmasse.

Omega-3 olien (Calanus olie), som Nordfolk OMEGA 3 er lavet af, har været med i et spændende studie. Du kan læse mere om studiet her:

Et nyt studie foretaget af en forskergruppe fra Leibniz Universität i Hannover, Tyskland, viser spændende synergistiske virkninger på fedtforbrænding og muskelmasse, når man kombinerer moderat fysisk aktivitet med Calanus Olie tilskud.

134 raske, utrænede deltagere (96 kvinder og 38 mænd, gennemsnitsalder 59 år, gennemsnitlig BMI 28) deltog i det 12-ugers interventionsstudie. Deltagerne blev opdelt i fire grupper. 

  • Gr. 1. Kontrol gruppe
  • Gr. 2. 2 timers træning/uge
  • Gr. 3. 2 timers træning/uge + Calanus Oil
  • Gr. 4. 2 timers træning/uge + kost omlægning af diætist

”Vi ser, at indtagelse af Calanus Oil har en stærkere effekt på fedt reduktion og øget muskelmassen i forhold til de andre behandlingsgrupper, herunder gruppen, der modtog kostvejledning. Disse resultater er meget opmuntrende og viser, at Calanus Oil påvirker kroppens energimetabolisme i en gunstig retning ud over hvad der kan forklares ved traditionel omega-3-viden. Dette er det første kliniske forsøg med mennesker, der dokumenterer forbedring af kropssammensætningen, men vi har allerede set dette i flere prækliniske undersøgelser ”, siger Head of Science i Calanus, Alice Marie Pedersen, PhD.

Deltagerne der fik Calanus Oil, ud over træningsprogram, viste en reduktion på 1,7 kg i fedtmasse og 0,8 kg stigning i muskelmassen, både betydeligt bedre end de andre tre studiegrupper.

Pedersen forklarer, at den markante forbedring i kropssammensætningen sandsynligvis er mangesidig og kan relateres til anabolsk signalering i muskelvævet og aktivering af specialiserede receptorer i den distale tarm. Disse mekanismer er forbundet med forbedret insulinfølsomhed.

”De samlede kliniske fund viser, at Calanus Oil hjælper den metaboliske tuning af kroppen ved at forbedre kropssammensætning, muskelfunktion og insulinfølsomhed. Disse fordele er meget velkomne i en tid, hvor fedmeinducerede lidelser er en stor trussel mod folkesundheden ”, konkluderer direktør for salg og markedsføring, Jan Erik Olsen, M.Sc.Pharmacy.

Nordfolk OMEGA-3 180 kapsler

Not applicable