nordfolk.dk

Et bæredygtigt produkt

Nordfolk OMEGA 3 er fremstillet med ansvar og stor stolthed. Processen bag produktet foregår under ordentlige og bæredygtige forhold, hvor der eksempelvis takkes nej til overfiskeri. WWF’s undersøgelser viser at 31% af den globale fiskebestand bliver overfisket, og 30% af verdens årlige fangst er ulovlig og ureguleret fiskeri (kilde). Nordfolk OMEGA 3 kommer med garanti for bæredygtighed ♻️

 

Nej tak til overfiskeri

Høsten af Nordfolk's omega-3 olie foregår på en anden måde, end det du formentlig vil forbinde med høst til havs. Vores 100% naturlige omega-3 olie består udelukkende af dyreplanktonet, Calanus finmarchicus, som uden sammenligning er jordens største, vedvarende og høstbare ressource. Den stående bestand er årligt 70-100 millioner tons vådvægt i Norskehavet med en reproduktion på 300 millioner tons i samme periode, og i øjeblikket høstes mindre end en tusindedel af en promille af den årlige vækst af biomasse. Samtidigt sker høsten i et tæt samarbejde med de norske myndigheder, hvilket sikrer høsten af Calanus finmarchicus forbliver bæredygtig og reguleret.

Man on a boat with a drone 

En bæredygtig og CO2 venlig høst

Høsten af Calanus finmarchicus foregår mellem april og august, hvor dyreplanktonet samler sig i havoverfladen. Faktummet, at dyreplanktonet i denne periode befinder sig ved havets overflade, giver også en meget skånsom høst, for resten af biomassen.

For at undgå uønsket bifangst sker høsten i områder, hvor fisketætheden er meget lav. Med en trækhastighed på under 2 km/t, giver det en meget CO2 venlig høst. Den lave trækhastighed er med til at sikre fisk og andre maritime arter, kan undgå fiskenettet samt give et stærkt reduceret brændstofforbrug.

 

Ingen kompromiser - den bedste råvare

Det at vores omega-3 produkt er bæredygtig, gør på ingen måde at vi går på kompromis på kvaliteten - tværtimod! Kvaliteten af vores råvare er fra naturens side så ren at den hverken skal renses eller udsættes for en kemisk proces. Typiske fiskeolier skal gennemgå et omfattende rensningstrin af tungmetal. Dette trin inkluderer opvarmning til over 200 grader og kørsel gennem destillations- og raffineringstårne. Sådan fjernes harsknede elementer og tungmetaller fra fiskeolien. Heldigvis behøver vi ikke gøre dette med olien fra Calanus finmarchicus, da den er naturligt ren. Effekten af dette er, at olien er som naturen har skabt den, med alle de aktive og værdifulde ingredienser intakte

Du kan læse mere om sammensætningen produktet ved at klikke her.

 

Nyeste generation omega-3

Hele processen af Nordfolk OMEGA 3 foregår under forhold der er værd at stå inden for. Bæredygtighed er et af vores elementære fokusområder og det vil det altid være. 

Så har du ledt efter et omega-3 kosttilskud, som du kan indtage med god samvittighed, er Nordfolk OMEGA 3 den perfekte løsning. Lige nu kan du prøve 3 måneder for kun 299kr.