nordfolk.dk

Omtanke for naturen

Bæredygtig certificering

Nordfolk OMEGA 3 er certificeret af 'Friend of the sea'

'Friend of the sea' er et projekt under 'World Sustainability Organisation' og et internationalt varemærke med en humanitær og miljøbevarende mission. 'Friend of the sea' er førende certificeringsstandard for produkter, der ønsker at respektere og beskytte havmiljøet, og certificeringen anerkender kun bæredygtige metoder inden for fiskeri, akvakultur og omega-3 olier.

Det anerkendes og overvåges globalt af et nationalt akkrediteringsorgan, og der udføres årligt kontrolbesøg af uafhængige internationale certificeringsorganer – på hjemmesiden har forbrugeren fri adgang til de årlige rapporter.

Læs mere her: Friend of the sea

Nej til overfiskeri og opdræt

Vores omega-3 olie består udelukkende af dyreplanktonet Calanus finmarchicus og er uden sammenligning jordens største vedvarende og høstbare ressource. Den stående bestand er 70-100 millioner tons vådvægt i det norske hav med en årlig reproduktion på 300 millioner tons. Bestanden er således større end hele den samlede biomasse af fisk og havpattedyr i det samme havområde. Med en meget beskeden høst og et tæt samarbejde med de norske myndigheder, sikres bæredygtigheden af Calanus finmarchicus.

Nordfolk OMEGA 3 er således ikke en fiskeolie, og kommer derfor ikke fra traditionel fiskeindustri, hvor overfiskeri og ulovlig fangst desværre ikke er ualmindelig. WWF’s undersøgelser viser at 31% af den globale fiskebestand bliver overfisket og 30% af verdens årlige fangst er ulovlig og ureguleret fiskeri. 

Vores mål vil altid være nul bifangst

Høstningen finder sted på det åbne hav, i Norskehavet og i Barentshavet med små/mellemstore fiskefartøjer i løbet af foråret/sommeren.

Meget kostbare specialudviklede net, der aldrig frigøres fra båden, trækkes ved en hastighed på bare 1 knob helt i overfladen af havet i områder hvor dyreplanktonet ligger tæt.

Nettet er special designet for netop kun at indsamle dyreplanktonet, og bagerst sidder en sluse der lukker alt andet liv ud for at holde bifangst på et absolut minimum. Den lave hastighed og de specialdesignet net minimerer at andet liv hales ombord på båden, som bifangst.

Der høstes altid i overfladen, hvor fisketætheden er meget lav i forvejen, og en trækhastigheden på kun 1 knob gør også at fisk og pattedyr ikke havner i nettet. Målet er nul bifangst, men hvis der i et område opleves bifangst (dette kan være vandmænd, sild, tang) stoppes høstningen, og der bliver sejlet til et andet område hvor bifangst kan undgåes.

WWF’s undersøgelser viser at 31% af den globale fiskebestand bliver overfisket, og 30% af verdens årlige fangst er ulovlig og ureguleret fiskeri. Tal viser at normalt accepteret bifangst på helt optil 40%. Sammen med Calanus AS er vores fælles mål nul procent. Calanus AS har allerede flere patenter på dette område, men der hviles ikke på laurbærene og der forskes og vidreudvikles stadig for at komme tættere og tættere på de nul procent.

Den langsomme og nænsomme høstmetode medfører også et meget lavt energiforbrug.