nordfolk.dk

Bæredygtig og miljøvenlig

Nej til overfiskeri og opdræt

Vores omega-3 olie består udelukkende af dyreplanktonet Calanus finmarchicus og er uden sammenligning jordens største vedvarende og høstbare ressource. Den stående bestand er 70-100 millioner tons vådvægt i det norske hav med en årlig reproduktion på 300 millioner tons. Bestanden er således større end hele den samlede biomasse af fisk og havpattedyr i det samme havområde! Med en meget beskeden høst og et tæt samarbejde med de Norske myndigheder, sikres bæredygtigheden af Calanus finmarchicus.

Nordfolk OMEGA 3 er således ikke en fiskeolie og kommer derfor ikke fra traditionel fiskeindustri, hvor overfiskeri og ulovlig fangst desværre ikke er ualmindelig. WWF’s undersøgelser viser at 31% af den globale fiskebestand bliver overfisket og 30% af verdens årlige fangst er ulovlig og ureguleret fiskeri. 

Hvordan høster man den, og hvad med CO2 aftrykket?

Høsten af Calanus finmarchicus finder sted i det norske farvand mellem april og august. På præcis dette tidspunkt findes den nemlig tæt på havoverfladen og kan nænsom høstes. Selve høsten sker i områder, hvor fisketætheden er meget lav, og det sker samtidig ved en hastighed på blot 1 knob (under 2km/t), denne meget langsomme hastighed sikrer at fisk, og andre maritime arter kan undgå nettet. Denne blide metode giver en bifangst på nær nul procent. Med traditionel fiskeri er bifangst desværre et ret stort problem, det anslås at helt op til 40% er bifangst. Den uønsket fangst smides tilbage i havet og er desværre tit død af stress eller mangel på ilt.

Den langsomme og nænsomme høstmetode resultater iøvrigte også til et meget lavt energiforbrug.

Er der styr på om reglerne bliver overholdt? 

Måden hvorpå høsten sker, er i tæt samarbejde med de norske myndigheder og forskningsinstitutioner. Calanus A/S (den eneste virksomhed i verdens der må høste dyreplanktonet Calanus finmarchicus) og de norske myndigheder arbejder tæt sammen for at sikre beskyttelse af det marine miljø, og at høsten er bæredygtig. Hvor det hele starter ombord på de special byggede skibe som Calanus A/S har udviklet.

Calanus A/S overholder også de nationale og internationale standarder for socialt ansvar (som beskrevet i NO ISO 26000) og inden for de relevante områder af bæredygtig brug af ressourcer og miljøbeskyttelse som beskrevet i den norske havressursloven.

Derudover har Calanus A/S formaliseret en miljøpolitik, der fungerer som en intern retningslinje for virksomhedens ambitioner, beskyttelse af hav miljøet og bæredygtig indsamling. Alle medarbejdere deltager kontinuerligt i udvikling og implementering af bedste praksis og virksomhedskultur med hensyn til ren og miljøvenlig høst. En kort version af denne politik kan også findes her.