nordfolk.dk

Bæredygtig og miljøvenlig

Nej til overfiskeri og opdræt

Vores omega-3 olie består udelukkende af dyreplanktonet Calanus finmarchicus og er uden sammenligning jordens største vedvarende og høstbare ressource. Den stående bestand er 70-100 millioner tons vådvægt i det norske hav med en årlig reproduktion på 300 millioner tons. Bestanden er således større end hele den samlede biomasse af fisk og havpattedyr i det samme havområde! Med en meget beskeden høst og et tæt samarbejde med de norske myndigheder, sikres bæredygtigheden af Calanus finmarchicus.

Nordfolk OMEGA 3 er således ikke en fiskeolie, og kommer derfor ikke fra traditionel fiskeindustri, hvor overfiskeri og ulovlig fangst desværre ikke er ualmindelig. WWF’s undersøgelser viser at 31% af den globale fiskebestand bliver overfisket og 30% af verdens årlige fangst er ulovlig og ureguleret fiskeri. 

Hvordan høster man den, og hvad med CO2 aftrykket?

Høsten af Calanus finmarchicus finder sted i det norske farvand mellem april og august. På præcis dette tidspunkt findes den nemlig tæt på havoverfladen, og kan nænsom høstes. Selve høsten sker i områder, hvor fisketætheden er meget lav, og det sker samtidig ved en hastighed på blot 1 knob (under 2km/t), denne meget langsomme hastighed sikrer at fisk, og andre maritime arter kan undgå nettet. Metoden giver en bifangst på nær nul procent. Med traditionel fiskeri er bifangst desværre et ret stort problem, det anslås at helt op til 40% er bifangst. Den uønsket fangst smides tilbage i havet og dør desværre ofte af stress eller mangel på ilt.

Den langsomme og nænsomme høstmetode medfører også et meget lavt energiforbrug.

Friend of the sea - bæredygtig certificering

Nordfolk OMEGA 3 er certificeret af 'Friend of the sea'

'Friend of the sea' er et projekt under 'World Sustainability Organisation' og et internationalt varemærke med en humanitær og miljøbevarende mission. 'Friend of the sea' er den førende certificeringsstandard for produkter, der ønsker at respektere og beskytte havmiljøet, og certificeringen anerkender kun bæredygtige metoder inden for fiskeri, akvakultur og omega-3 olier.

Det anerkendes og overvåges globalt af et nationalt akkrediteringsorgan, og der udføres årligt kontrolbesøg af uafhængige internationale certificeringsorganer – på hjemmesiden har forbrugeren fri adgang til de årlige rapporter.

Læs mere her: Friend of the sea