nordfolk.dk

Bæredygtig og miljøvenlig

 

Overfiskeri

Vores omega-3 olie består udelukkende af krebsdyret Calanus finmarchicus, og er uden sammenligning jordens største vedvarende og høstbare ressource. Den stående bestand er 70-100 millioner tons vådvægt i det norske hav med en årlig reproduktion på 300 millioner tons. Bestanden er således større end hele den samlede biomasse af fisk og havpattedyr i det samme havområde! Det er en slående kontrast til de ofte overfiskede farvand traditionel fiskeolie og krill fanges i. WWF’s undersøgelser viser at 31% af den globale fiskebestand bliver overfisket og 30% af verdens årlige fangst er ulovlig og ureguleret fiskeri. Det synes vi ikke er okay. 

 

Hvordan høster man den, og hvad med CO2 aftrykket?

Høsten af Calanus finmarchicus finder sted i det norske farvand mellem april og august, præcis på dette tidspunkt findes den nemlig tæt på havoverfladen og kan derfor nænsom høstes. Denne blide metode sikrer at bifangst er nær nul procent! Med traditionel fiskeri er dette et kæmpe problem, det anslås at helt op til 40% er bifangst. Den uønsket fangst smides blot tilbage i havet og er desværre oftest død af stress eller mangel på ilt.

Høsten finder sted i områder, hvor fisketætheden er meget lav, og det sker ved en hastighed på blot 1 knob (under 2km/t), denne meget langsomme hastighed sikrer at fisk, og andre maritime arter kan undgå nettet, som anvendes til høsten. Denne nænsomme metode er i stor kontrast til traditionel fiske fangst. Ydermere så giver den lave trækhastighed et meget lavt energiforbrug sammenlignet med fangst af fisk.

Calanus A/S, som er den eneste virksomhed i verden der fremstiller denne nye generation af omega-3 olie, har udviklet bæredygtig praksis og har flere patenter undervejs. 

Nordfolk OMEGA 3 kommer fra Nord-Norge, og skal ikke fragtes tusindvis af kilometer for at nå dig og mig.

Er der styr på om reglerne bliver overholdt? 

Måden hvorpå høsten sker, er også i tæt samarbejde med de norske myndigheder og forskningsinstitutioner. Calanus A/S og de norske myndigheder arbejder tæt sammen for at sikre beskyttelse af det marine miljø, og at høsten er bæredygtig. Hvor det hele starter ombord på de special byggede skibe som Calanus A/S har udviklet.

 

Calanus A/S overholder også de nationale og internationale standarder for socialt ansvar (som beskrevet i NO ISO 26000) og inden for de relevante områder af bæredygtig brug af ressourcer og miljøbeskyttelse som beskrevet i den norske havressursloven.

Derudover har Calanus A/S formaliseret en miljøpolitik, der fungerer som en intern retningslinje for virksomhedens ambitioner, beskyttelse af hav miljøet og bæredygtig indsamling. Alle medarbejdere deltager kontinuerligt i udvikling og implementering af bedste praksis og virksomhedskultur med hensyn til ren og miljøvenlig høst. En kort version af denne politik kan også findes her.