nordfolk.dk

FAQs

Mere End Bare Omega-3

Hvorfor er Nordfolk OMEGA 3 anderledes end fiskeolie og krillolie?

Vores naturlige omega-3 olie fra plankton er meget anderledes end den traditionelle fiskeolie. Den er opdaget af norske biomarine pionerer og forskere. Den er patenteret, helt naturlig ren og er bæredygtig certificeret af 'Friend of the Sea'.

Hvor fiskeolie og krill indeholder 2 omega-3 fedtsyrer EPA og DHA indeholder vores olie i tillæg en tredje nemlig SDA. I fiskeolie er omega-3 fedtsyrer kemisk bundet i triglycerider og i krill fosfolipider. De 3 omega-3 fedtsyrer i Nordfolk OMEGA 3 er derimod bundet i voks-estere. 

Det betyder noget for hvornår disse optages i vores tarmsystemet. For at omega-3 fedtsyrerne kan absorberes af kroppen, skal de frigøres fra den forbindelse, som de er bundet til. Omega-3 fedtsyrer i voks-ester (Nordfolk's omega-3) form nedbrydes af enzymer kaldet esteraser, mens omega-3 fedtsyrer fra triglycerider (fisk) og fosfolipider (krill) nedbrydes af enzymer kaldet lipaser. Lipaser forekommer tidligt i tarmsystemet, mens esteraser forekommer senere i fordøjelsen, og således optages omega-3 fedtsyrer fra voks-estere senere i fordøjelsen end omega-3 fedtsyrer fra triglycerider og fosfolipider.

Derudover indeholder Nordfolk OMEGA 3 også en alge-baseret D-vitamin, antioxidanten Astaxanthin, plantesteroler og ketolinsyre.

Reference: MUOIO DM, NEWGARD CB. The good in fat. Nature. 2014;516(7529):49-50 

Hvad er forskellen på oprindelsen af Nordfolk OMEGA 3 og fiskeolie?

Næsten alle fiskeolie produkter indeholder olie fra ansjoser og sardiner, der er fanget i havet ud for Peru, Chile og til en vis grad Marokko. 

Olien i Nordfolk OMEGA 3 er fra Nord-Norge og høstes i det åbne nord atlantiske hav. Selve olien produceres i Tromsø. Dette betyder bl.a. at transporten er kortere, logistikken omkring høst og produktion af Nordfolk OMEGA 3 bidrager til mindre CO2-emissioner end det er tilfældet med fiskeolieprodukter. Og ikke mindst sker hele processen og produktionen ud fra nordiske værdier og og under stram regulering.

Hvorfor indeholder Nordfolk OMEGA 3 D-vitamin og hvor kommer det fra?

Vi har valgt at tilføje et algebaseret naturligt og vegansk D-vitamin da mange danskere får for lidt D-vitamin (og specielt i efterår, vinter og forår). 

Vores D-vitaminet er certificeret Halal, Kosher og Vegan Society. Du kan læse mere omkring fødevarestyrelsens anbefalinger vedr. D-vitamin her: anbefaling fra Fødevarestyrelsen 

I 2 kapsler Nordfolk OMEGA 3 indtager du 5 μg vitamin D3 hvilket svarer til 100% af referenceindtaget i Danmark. 

Hvornår kan jeg forvente en positiv effekt på hjerte / hjerne / øje?

Generelt bør kosttilskud, der indeholder omega-3 fedtsyrer anvendes kontinuerligt, hvis de skal have en varig virkning. Især hvis du ikke spiser andet fed fisk og andet fisk og skaldyr. 

Ved indtagelse af omega-3 bidrages der til vedligeholdelsen af:

- normal funktion af hjertet *

- normal hjernefunktion **

- normal syn **

- normal knoglestruktur ***

- muskelfunktion ***

- immunsystemets normale funktion ***

- optagelse og anvendelse af calcium og fosfor i kroppen ***

* Gunstig effekt opnås ved en daglig indtagelse af i alt 250 mg EPA og DHA

** Gunstig effekt opnås med et dagligt indtag på 250 mg DHA

*** D-vitamin bidrager til immunsystemets normale funktion, normale muskelfunktion samt optagelse og anvendelse af calcium og fosfor.

Kan Nordfolk OMEGA 3 bruges i kombination med blodfortyndere?

Bemærkningen om at være forsigtig med samtidig brug af blodfortyndende medicin er en generel advarsel, der også gælder, når du bruger levertran, fiskeolie eller andre omega-3 produkter. Vi har gennemgået videnskabelige undersøgelser relateret til kombinationen af omega-3 og blodfortyndende medicin, og hvis du bruger den foreslåede dosis Nordfolk OMEGA 3, er du godt inden for de sikre grænser. Dette er også konklusionen fra det norske lægemiddelinformationscenter, RELIS, som er et yderst kompetent regeringsorgan, der besvarer spørgsmål til professionelle sundhedsarbejdere.

Hvis du bruger Marevan / Warfarin, anbefaler vi, at du måler INR-værdien oftere efter start af Nordfolk OMEGA 3 for at sikre, at du får den korrekte dosis Marevan. Hvis du tager anden blodfortyndende medicin, anbefaler vi, at du informerer din læge om, at du også bruger Nordfolk OMEGA 3, så han / hun kan registrere dette uden at du behøver at træffe andre foranstaltninger med hensyn til de lægemidler, du bruger.

Det er godt at have en god dialog med din læge, når det kommer til hvilke medicin og kosttilskud du bruger, så du ikke føler dig usikker. 

Bæredygtig Certificeret (Friend Of The Sea)

Hvordan høstes og produceres Nordfolk OMEGA 3 olie

Bæredygtig høst betyder, at virksomheden ikke påvirker selve bestanden eller det marine økosystem, som den er en del af, negativt.

Planktonet Calanus finmarchicus (som vores omega-3 olie består af) høstes meget omhyggeligt og langt under grænsen for indflydelse på bestanden og de arter, der lever af den. Dyreplankton fra slægten Calanus finmarchicus er vores største vedvarende og høstbare ressource, og der høstes mindre end 0,0005 procent af den årlige vækst af biomasse. 

Nordfolk ApS stiller store krav til, at høsten skal foregå efter forsigtighedsprincippet og inden for en miljømæssig sikker ramme i tråd med myndighedernes forskrifter.

Calanus A/S som står for høsten er certificeret efter de højeste mulige standarder:

Fuldt ud reguleret af de norske myndighederIFFO RSMarin TrustFriend of the seaISO 9001 DNV-GLGOED OMEGA 3Informed SportsBiotech North ClusterBlue Legasea 

Høstningen finder sted på det åbne hav i Norskehavet og Barentshavet med små / mellemstore fiskefartøjer i løbet af foråret og sommeren. Special net der aldrig frigøres fra båden, trækkes ved en hastighed på kun 1 knob i overfladen af havet i områder hvor dyreplanktonet ligger tæt. Nettet er special designet for netop kun at indsamle dyreplanktonet, og bagerst sidder en sluse der lukker alt andet liv ud for at holde bifangst på et absolut minimum. Målet er nul bifangst, men hvis der i et område opleves bare få procents bifangst (dette kan være vandmænd, sild, tang) stoppes høstningen umiddelbart og der bliver sejlet til et andet område hvor bifangst kan undgås.

Planktonet fryses straks efter, at det er kommet om bord i blokke på ca. 25 kg. Dette er for at undgå oxidation og enzymatisk aktivitet. Blokkene opbevares i en fryser ombord på båden indtil aflæsning.

Råmaterialet holdes frosset, hvilket er den bedste konserveringsmetode lige indtil olien produceres. Der produceres ikke mere, end vi har brug for ad gangen for at kunne levere til kunderne. Vi foretrækker en sådan tilgang i stedet for at opbygge store færdige varelagre, hvilket udgør en risiko for forringelse af produktet. For at kunne adskille den fine olie, sættes råvaren i produktion i frossen tilstand og opvarmes langsomt til cirka 85 grader. Olien gennemgår oprensning af proteiner og vand uden brug af kemi for at nå frem til den endelige flotte røde olie. 

Calanus finmarchicus er først i fødekæden, og har en livscyklus på kun 12 til 18 måneder, og har derfor meget begrænset tid til at akkumulere eksempelvis tungmetaller. Den olie, der kommer ud af produktionen, er ren og ligger langt under nationale og internationale grænseværdier for sådan. Dette er en af de store plusser ved Nordfolk OMEGA 3 olie.

Typiske fiskeolier skal gennemgå et omfattende rensningstrin af tungmetal. Dette trin inkluderer opvarmning til over 200 grader, og kørsel gennem destillations- og raffineringstårne. Sådan fjernes harsknede elementer og tungmetaller fra fiskeolien.

Heldigvis behøver vi ikke gøre dette med olien fra Calanus finmarchicus, da den er naturligt ren. Effekten af dette er, at olien er som naturen har skabt den, med alle de aktive ingredienser intakte.

Hvad med bifangst?

Målet er at have nul bifangst!

Høstningen finder sted på det åbne hav i Norskehavet og Barentshavet med små / mellemstore fiskefartøjer i løbet af foråret og sommeren.

Meget kostbare special udviklede net, der aldrig frigøres fra båden, trækkes ved en hastighed på bare 1 knob helt i overfladen af havet i områder hvor dyreplanktonet ligger tæt.

Nettet er special designet for netop kun at indsamle dyreplanktonet, og bagerst sidder en sluse der lukker alt andet liv ud for at holde bifangst på et absolut minimum. Dette sikrer at andet liv forbliver i havet og ikke hales ombord på båden.

Nettet i overfladen, hvor fisketætheden er meget lav i forvejen, men trækhastigheden på 1 knob gør også at fisk og pattedyr ikke havner i nettet. Målet er nul bifangst, men hvis der i et område opleves bifangst (dette kan være vandmænd, sild, tang) stoppes høstningen umiddelbart, og der bliver sejlet til et andet område hvor bifangst kan undgåes.

WWF’s undersøgelser viser at 31% af den globale fiskebestand bliver overfisket, og 30% af verdens årlige fangst er ulovlig og ureguleret fiskeri. Tal viser at normalt accepteret bifangst på helt optil 40%. Sammen med Calanus AS er vores fælles mål nul procent. Calanus AS har allerede flere patenter på dette område, men der hviles ikke på laverbærrene og der forskes og vidre udvikles stadig for at komme tættere og tættere på de nul procent. 

Opbevaring Og Opmærksomhedspunkter

Hvordan skal jeg opbevare Nordfolk OMEGA 3?

Kapsler skal opbevares i originalemballagen. Hvis de opbevares i dåser, skal de skæres ud af blisterpakningen og ikke presses ud. Nordfolk OMEGA 3 indeholder den stærke antioxidant Astaxanthin, som hjælper olien mod harskning. Derfor kan du opbevare olien i stuetemperatur.  

Nordfolk OMEGA 3 er fra naturens siden konserveret igennem det naturlig indhold af antioxidanten Astaxanthin. Selve olien kommer fra planktonet Calanus finmarchicus, og indeholder helt naturlig Astaxanthin, som er planktonets naturlige forsvar mod UV-stråling. 

Astaxanthin tilhører carotenoidfamilien og produceres af mikroalgerne Haematocussus pluvialis. Astaxanthin, også kendt som "kongen af carotenoider", har en kraftig rød farve, og det er denne røde farve, der blandt andet farver laks, krabbe, hummer, rejer. På grund af sin stærke antioxidante virkning fungerer Astaxanthin som et naturligt konserveringsmiddel, fordi det forhindrer oxidativ skade på fedtsyrerne. Derfor behøver vi ikke tilføje kunstige antioxidanter til Nordfolk OMEGA 3 for at bevare friskheden. Olien har typisk en holdbarhed der er 3 gange så lang som traditionel fiskeolie - og dette er helt uden produkt trylleri og kemi.

Kan jeg tage Nordfolk OMEGA 3 med anden medicin?

Vi har gennemgået videnskabelige undersøgelser relateret til kombinationen af omega-3 og blodfortyndende medicin, og hvis du bruger den foreslåede dosis Nordfolk OMEGA 3, er du godt inden for de sikre grænser. Dette er også konklusionen fra det norske lægemiddelinformationscenter, RELIS, som er et kompetent regeringsorgan, der besvarer spørgsmål til professionelle sundhedsarbejdere.

Hvis du bruger Marevan / Warfarin, anbefaler vi, at du måler INR-værdien oftere efter start af Nordfolk OMEGA 3 for at sikre, at du får den korrekte dosis Marevan. Hvis du tager anden blodfortyndende medicin, anbefaler vi, at du informerer din læge om, at du også tager Nordfolk OMEGA 3, så han / hun kan registrere dette uden at du behøver at træffe andre foranstaltninger med hensyn til de lægemidler, du bruger.

Det er altid godt at have en dialog med din læge, når det kommer til hvilke medicin og kosttilskud du bruger, så du ikke føler dig usikker. 

Fast Levering Og Abonnement

Fast levering

Kan jeg opsige fast levering når som helst? Ja! 

Men husk at du også kan sætte kommende levering på pause, eller udskyde levering. Du kan også ændre leverings adresse, hvis du f.eks er i sommerhus. Så længe det er i Danmark sender vi altid kvit og frit.

 

Du kan selv lave alle ændringer på din konto. Tryk her for at komme til din konto . 

Hvis du skulle ønske at opsige dit medlemskab, så prøv at få det gjort senest 2 dage før næste planlagte levering, så din ordre ikke når at gå i bestilling.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@nordfolk.dk hvis du ønsker hjælp eller vejlendning til hvordan du administrerer de faste leveringer. 

Er der ting jeg ikke selv kan ændre? Nej!

Hos Nordfolk er du selv i 100% kontrol. Du kan selv nemt ændre alle de forhold du har vedr. dit medlemskab f.eks.:

Hvornår du vil modtage næste leveringAntal af æsker - eksempelvis hvis du skal købe til flere i hustandenSpring en levering overÆndre adresseosv.

Alt dette kan du nemt gøre ved at logge ind her "min konto"

Hvis du skal havde hjælp til noget af det så kan du skrive til os på info@nordfolk.dk eller ved at ringe på 24 451 452.

Læs mere her om vores fast levering